Details


Olie en Vlees (Dutch)

De relatie tussen olieprijzen en die van voedselgrondstoffen laat duidelijk zien welke invloed deze prijzen hebben op onze voedselzekerheid. Ruwe-olieprijzen hebben invloed op de voedselprijs omdat ze medebepalend zijn voor een aantal belangrijke kostenposten, zoals die van transport en productie. Dat de olieprijzen op korte termijn niet opnieuw zullen stijgen naar hun eerdere, hoge niveaus is dus goed nieuws. Weliswaar groeit de vraag naar olie, maar de productie neemt ook toe. 

De prijzen van voedselgrondstoffen stijgen in de nabije toekomst waarschijnlijk slechts marginaal. Weliswaar zullen de oogsten dit najaar niet zo groot zijn als de recordoogsten van de afgelopen jaren, terwijl de vraag naar voedsel stijgt door inkomens- en demografische trends. Maar omdat de afgelopen jaren een behoorlijke buffer is opgebouwd, blijft er voorlopig voldoende, betaalbaar voedsel beschikbaar. 

Share this article