Details


Silicon Valley Food Revolution (Dutch)

Apple, Facebook, Google, Twitter, Dropbox, Instagram, Skype en Airbnb hebben ge-meen dat weinig mensen hun concept-ideeën enige kans van slagen gaven. Als een conceptidee het voorstellingsvermogen van de mens te boven gaat, is hoon meestal bedenkers’ loon. Ondanks de vele sceptische geluiden begin jaren negentig van de vorige eeuw, zijn social media momenteel echter diepgeworteld in alle sociale infrastructuren. Een simpel sms-tekstbericht is inmiddels hopeloos verouderd en WhatsApp, FaceTime en Skype maken de traditionele telefoon overbodig. 

Share this article