Blog

0a1b3567-0322-42ba-a544-39ae415b7ca9

De wereldvoedselsituatie wordt niet zelden opgevoerd in de discussies over
al dan niet duurzame vleesconsumptie. De voedselprijzen zijn sinds een piek in 2011 continu gedaald. In combinatie met dalende olieprijzen biedt dit zowel
uitdagingen als kansen voor onze voedselsystemen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *